ورود / ثبت نام
نسخه اندرویدنسخه اندروید
صفحه اصلی
اخبار برگزیده
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
بین الملل
فرهنگ و هنر
اجتماعی
گردشگری
دانش و فناوری
اخبار ویدیویی
اخبار تصویری
آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده
آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده
بندرعباس - ایرنا- عوامل خدماتی شهرداری بندرعباس خورهای شهر را برای خروج سیلاب احتمالی ناشی از بارش های2 روز آینده آماده می کنند. استاندار هرمزگان به همراه جمعی از مدیران (اعضاستاد بحران استان ) این فعالیت ها را مورد بازدید وبررسی قرار داد.
اجتماعی  
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۱:۱۴
آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده آماده سازی خورهای بندرعباس برای بارش های 2 روز آینده
منو نمایش منو
نمایش توضیحات
نمایش تصاویر کوچک
نمایش خودکار