ورود / ثبت نام
نسخه اندرویدنسخه اندروید
صفحه اصلی
اخبار برگزیده
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
بین الملل
فرهنگ و هنر
اجتماعی
گردشگری
دانش و فناوری
اخبار ویدیویی
اخبار تصویری
وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2
وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2
اهواز - ایرنا - عطیش روستایی از توابع بخش سویسه شهرستان کارون در استان خوزستان است. تنها راه ارتباطی روستا قطع شده است و مردم برای تامین نیاز های خود با بلم و قایق جابه جا می شوند.
اجتماعی  
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۲:۰۰:۳۲
وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2 وضعیت بحرانی عطیش/ گزارش 2
منو نمایش منو
نمایش توضیحات
نمایش تصاویر کوچک
نمایش خودکار